EDULOGIN afløser Unilogin

Når Styrelsen for It og Læring (STIL) lukker for Unilogin for ansatte og studerende (over 10 kl.) skal de bruge MitID-Privat eller f.eks. et EDULOGIN. Ved at omlægge til EDULOGIN nu, vil alle forsat kunne logge ind på alle tjenester efter lukningen.

EDULOGIN – et login til alt

Med EDULOGIN bruger du det samme brugernavn og den samme adgangskode til alle portaler og tjenester jeres skolen benytter. Dette uanset om du skal logge ind hvor der kræves Unilogin eller besøger Microsoft Office m.fl. Vedligehold er automatiseret, så det er enkelt at være IT-ansvarlig.

EDULOGIN uden adgangskode – også de små elever

Alle kan nu logge ind uden brug af en adgangskode. Med en Passkey-sikkerhedsnøgler (FIDO2-key) gøres login ukompliceret. Undervisningen afbrydes ikke af glemt adgangskoder og også for de små elever er det enkelt.

DataRobotten IDP-tjeneste – SSO for alle

Med DataRobotten IDP-tjeneste skal du kun logge ind en gang, for at få adgang til alle dine data, læringsportaler m.m. Alle oplever at have adgang uden at skulle logge ind igen og igen. Med vores IDP-tjeneste spare I uvurderlig meget tid i hverdagen.

EDULOGIN og adgangskode administration

Alle kender situationen hvor en elev har glemt sin adgangskode. Med MitID-Privat kan alle over 13 år selv skifte adgangskode. Forældre og lærere kan hjælpe eleverne på en enkelt måde.

DataRobotten og Identitetssikring

DataRobotten opfylder kravene til National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS), som Full-service IDP på sikringsniveau “Betydelig”. Dermed skal DataRobotten efterleve de samme krav til informations- og cybersikkerhed, som f.eks. MitID-Erhverv skal efterleve.

DataRobotten Teams modul

Med DataRobotten Teams modul sikre skolen at GDPR omfattede data ikke efterlades i “gamle” Teams. DataRobotten Teams modulet opretter, vedligeholder og nedlægger automatisk skolens undervisningsteams.

DataRobotten Wireless adgangsnøgler

Adgang til det trådløse net er ofte en udfordring. Med en DataRobtten Wireless adgangsnøgle, vil brugerne automatisk få adgang til skolens trådløse net, uanset om det er skolens computer eller BYOD.