DataRobotten Wireless adgangsnøgler

Jeg kan ikke komme på det trådløse net – siger en elev. Læreren sender straks eleven ned til den IT ansvarlige på skolen. IT ansvarlig sletter opsætningen af det trådløse net på elevens computer. Derefter koblers på det trådløse net igen. Det viste sig, at det var eleven, der havde skiftet adgangskode, men har ikke fået det opdateret i den trådløs optæsning på sin computer. Dette til stor frustration for både eleven, læreren og den IT ansvarlige.

Med DataRobotten Wireless adgangsnøgler vil alle maskiner på skolen benyttes en unik adgangsnøgle i opkoblingen til det trådløse net. Den unikke adgangsnøgle vil enten være udstedt til en specifikke maskine (skolens ejede maskiner) eller en specifik maskine tilknyttet til en specifik bruger (elev eller ansat ejet maskine). Disse adgangsnøgler udstedes automatisk og kræver ikke opdatering ved adgangskode skift og derved reduceret support behovet på skolen.

Det er muligt at begrænse antallet af aktuelle adgangsnøgler, så den enkelte bruger/elev kun kan tilkoble “x” antal enheder samtidig. Dette løser et ofte set problemet relateret til at eleverne lige låner en brugernavn og en adgangskode af en anden elev. Det er ikke muligt med DataRobotten Wireless adgangsnøgler.

For mere information kontakt os på info@datarobotten.dk eller tlf.: 70444848